Regulament Concurs „Fă-ți vacanța cu F 850 GS”

 

Termeni şi condiţii

 

1. Organizator

Organizatorul acestui concurs este BMW Vertriebs GmbH, Sucursala Bucuresti, cu sediul social în Bucureşti, Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, corp B, Et.3, sector 1, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6681/2007, cod unic de înregistrare 21491067, denumit în continuare BMW, BMW Motorrad sau BMW Motorrad România.

Participarea la concurs implică acceptarea de catre participanţi a prevederilor prezentului Regulament, precum şi obligativitatea respectării acestuia. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

2. Durata şi participarea la concurs

Concursul începe în 20 decembrie 2017 la ora 12:00 şi se încheie pe 26 februarie 2018, la ora 00:00 și constă în două etape: 1. Înscrierea participantului/participanților și 2. Votarea câștigatorului/câștigătorilor.

1. Înscrierea participanților la concurs începe în 15 decembrie 2017 la ora 12:00 și se încheie pe 31 ianuarie 2018 la ora 24:00. Înscrierile primite înainte de sau după această perioadă de înscrieri nu vor fi acceptate. Pentru a putea participa la concurs, este nevoie ca fiecare participant să respecte instrucțiunile concursului.

Mecanism înscriere participanți:

• Participanții la concurs se vor înscrie pe platforma www.bmwmotorradnews.ro, secțiunea “Fă-ți vacanta pe F 850 GS” – link acces http://bmwmotorradnews.ro/fa-ti-vacanta-cu-f850-gs în perioada menționată mai sus

• Pentru ca înscrierea sa fie eligibilă, participanții trebuie să respecte criteriile de înscriere:
o Să completeze integral datele solicitate în formular
o Să încarce o poză cu participantul/participanții la concurs în formular
o Să furnizeze o descriere a planului de călătorie, între 1500 (minim) și 2000 (maxim) de semne
o Să completeze în formular link-ul furnizat de Google Maps cu planul de călătorie (sunt acceptate si alte platforme din care pot fi extrase capturi de ecran pentru albumul de poze)
Toate datele de înscriere vor fi verificate manual, iar în situația în care acestea sunt incomplete, organizatorul se angajează să contacteze participanții prin email pentru completarea datelor necesare validării. Termenul limită de completare sau modificare a datelor pentru participanții înscriși înainte de 31 ianuarie 2018 este de 3 februarie 2018.

2. Votarea câștigătorului/câștigătorilor se va desfășura pe pagina de Facebook a organizatorului – https://www.facebook.com/BMW.Motorrad.Romania în perioada 5 februarie 2018 ora 12:00 și 26 februarie 2018 ora 24:00.

Mecanismul de votare a câștigatorului/câștigătorilor:

• Numele complet, poza participantului / a participanților împreună cu o imagine a planului de călătorie propus (furnizat ca link Google Maps), precum și descrierea planului de călătorie, respectiv link-ul Google Maps vor fi updatate de către organizator înainte de data începerii perioadei de votare (5 februarie 2018 ora 12:00) într-un album special marcat de organizator, denumit „Fă-ți vacanța pe F 850 GS”

• La data încetării concursului (26 februarie 2018, ora 24:00), organizatorul va realiza capturi de ecran cu numarul de reacții (Comentariile sunt excluse, vor fi luate în calcul doar reacțiile. Exemplu: Like, Love, etc.) înregistrate în dreptul fiecărei înscrieri (poza + descriere participant – descrise mai sus).

• Câștigătorul / câștigatorii va fi anuntat/vor fi anunțați de către organizator într-o postare pe pagina de Facebook pe data de 27 februarie, la ora 12:00. În decursul aceleiași zi, organizatorul trebuie să înștiințeze câștigatorul / câștigatorii prin transmiterea unui email la adresa furnizată în formularul de participare.

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere. Participanţii îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor declarate. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul participanților care nu au declarat date corecte în formularul de înscriere și de a desemna un nou câștigător / câștigători.

 

3. Condiţii de eligibilitate

Concursul se adresează persoanelor cu vârsta de 24 de ani sau peste, la momentul înscrierii, cu domiciliul în România. Nu au permisiunea de a participa angajaţii Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaf, împreună cu agenţii de publicitate, de producţie sau promoteri, însărcinaţi cu producţia, dezvoltarea, implementarea şi desfăşurarea concursului, împreună cu membrii familiei acestora, cu sau fără legături de rudenie.

BMW Motorrad îşi rezervă dreptul de a exclude participarea acelor persoane care au încălcat termenii şi condiţiile de participare. Participanţii care oferă informaţii personale false ori care beneficiază de pe urma manipulării de orice fel a concursului vor fi excluşi (promovarea pe platforme dedicate strangerii de reacții, utilizarea de mesaje spam (email) către publicul paginii BMW Motorrad și nu numai). În astfel de cazuri, BMW Motorrad îşi rezervă dreptul de a descalifica participantii sau de a retrage premiile câştigate de aceste persoane.

 

4. Premiul acordat în cadrul concursului

Premiul constă într-un test drive ce va dura o lună (limită de maxim 8.500 kilometri în plus față de kilometrajul afișat pe bord) cu o motocicletă BMW F 850 GS, echipată complet cu accessorii (topcase și cutii de bagaje). Predarea motocicletei pentru perioada amintită se va face pe bază de proces verbal, în care se va consemna kilometrajul la momentul predării. Perioada exactă a drive-testului va fi stabilită împreună cu câştigătorul.

Câștigătorul / câștigătorii nu au dreptul de a solicita încasarea în bani/servicii a contravalorii premiului. În situația în care acesta dorește să renunțe la premiu, desemnarea câștigătorului / câștigătorilor se va face repetând procedura descrisă la punctele 2.2. și 5.

 

5. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

La data încetării concursului (26 februarie 2018, ora 24:00), organizatorul va realiza capturi de ecran cu numarul de reacții (Comentariile sunt excluse, vor fi luate în calcul doar reacțiile. Exemplu: Like, Love, etc.) înregristrate în dreptul fiecărei înscrieri (poza + descriere participant – descrise mai sus). Participantul / participanții cu cel mai mare număr de reacții va fi desemnat câștigător. Numarul de distribuiri nu va fi luat în considerare, dar participanții au dreptul de a distribui înscrierea pe grupurile de Facebook în care sunt membri.

Câștigătorul / câștigatorii va fi anunțat/vor fi anunțați de către organizator într-o postare pe pagina de Facebook pe data de 27 februarie, la ora 12:00. În decursul aceleiași zi, organizatorul trebuie să înștiințeze câștigatorul / câștigatorii prin transmiterea unui email la adresa furnizată în formularul de participare.

Dreptul asupra premiului va fi retras în cazul în care câştigătorul desemnat nu răspunde în termen de 7 zile lucratoare de la notificarea primită sau de la momentul anunţării câştigătorilor, astfel încât un nou câştigător va fi desemnat în aceleaşi condiţii [numărul de reacții (Comentariile sunt excluse, vor fi luate în calcul doar reacțiile. Exemplu: Like, Love, etc.) înregistrate în dreptul fiecărei înscrieri (poza + descriere participant – descrise mai sus). Participantul / participanții cu cel mai mare număr de reacții va fi desemnat câștigător], intr-un interval de 7 zile de la data expirarii termenului in care castigatorul desemnat trebuia sa raspundă.

 

6. Limitarea responsabilităţii

BMW Motorrad nu îşi asumă responsabilitatea în cazul comportamentului negativ premeditat sau în caz de neglijenţă gravă. BMW Motorrad nu îşi asumă responsabilitatea pentru vătămări personale sau deces ori pentru încălcarea obligaţiilor de bază. Aceste obligaţii sunt esenţiale pentru buna desfăşurare a concursului şi îl fac posibil. Participantul se poate încrede şi se poate baza pe îndeplinirea acestor obligaţii. Plăţile compensatorii oferite pentru încălcarea unor astfel de obligaţii se vor limita la daune tipice competiţiei vizate, atât timp cât acestea nu sunt cauzate de neglijenţă premeditată sau gravă, sau răspunderea are loc în caz de vătămare a vieţii, a sănătăţii sau vătămare corporală.

În cazul încălcării drepturilor şi garanţiilor legale furnizate de participant, participantul va scuti BMW Motorrad de toate pretenţiile pretinse de terţe părţi. În plus, participantul se obligă în caz de litigiu să susţină BMW Motorrad în toate aspectele apărării sale juridice şi să suporte cheltuielile necesare apărării juridice, inclusiv toate cheltuielile de judecată şi onorariile ocazionate de serviciile juridice pentru apărarea BMW Motorrad.

 

7. Date personale.

Anunţarea câştigătorului/câştigătorilor

Organizarea competiţiilor presupune colectarea de informaţii cu caracter personal, precum prenumele, numele de familie, numărul de telefon, numele de contact din rețelele sociale şi adresa de e-mail ale participantului. Datele sunt folosite pentru organizarea competiţiei şi vor rămâne în baza de date BMW Motorrad după încheierea competiţiei. Pe parcursul participării, participantul îşi dă acordul ca numele său să fie publicat de către BMW Motorrad în cazul în care acesta câştigă competiţia.

BMW Motorrad îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele câştigătorilor. Câştigătorii îşi dau acordul ca BMW Motorrad să publice imagini ale acestora (film sau foto) pe diverse canale media. În cazul în care câştigă, participanţii sunt de acord să fie contactaţi telefonic, prin intermediul rețelelor sociale şi/sau prin e-mail de către BMW Motorrad.

 

8. Instrucţiuni generale

Nu este permisă cedarea premiului către o altă persoană. Nu este posibilă echivalarea în bani şi/sau înlocuirea premiului.

 

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă: BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti, cu sediul în Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42-44, Băneasa Business&Technology Park, corp B, et.3, aripa B2, sector 1, Bucureşti, pana la data de 15 martie 2018. După această dată organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizatorul își rezervă dreptul de opera modificări în regulament fără notificarea prealabilă a participanților înscriși la concurs.

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?